Dolaşım Sistemi

Hepsi Burada

Dolaşım Sistemi. Bu sisteme kardiyovasküler sistem de denir. Kısacası vücudun taşıyıcı sistemi de diyebiliriz.

Ders Panosundaki Pin
Ders Panosundaki Pin

Bu sisteme kardiyovasküler sistem de denir. Sistemik dolaşım kalbin sol ventrikülünden çıkan aourt ile başlar. Kısacası vücudun taşıyıcı sistemi de diyebiliriz.

Pulmoner dolaşım sistemi oksijensiz kanı kalpten alıp akciğer atardamarı pulmoner arter yoluyla akciğerlere gönderir sonra da oksijenli kanı akciğer toplardamarı.

Kan hücreye ulaştığında ise madde ve gaz alış-verişi gerçekleşir. Dolaşım Sisteminin Görevleri Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin taşımak. Bu sisteme kardiyovasküler sistem de denir. Basit yapılı çok hücreli hayvanlarda özel bir dolaşım sistemi bulunmaz.